รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

Posted on: จ, 08/21/2017 - 11:35 By: smith

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ  จำนวน  1  อัตรา   ตั้งแต่วันที่  18 - 24  สิงหาคม 2560  (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่