เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวตั้งอัตโนมัติ

Posted on: พฤ, 11/30/2017 - 22:44 By: smith

เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวตั้งอัตโนมัติ  (CNC VERTICAL MACHINE CENTER) แบบ 3 แกน ขนาดโต๊ะ 600 x 350 มม. พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Image removed.