เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Posted on: พฤ, 11/30/2017 - 22:49 By: smith

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น

(ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560)  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่