ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี

Posted on: ศ, 12/01/2017 - 22:28 By: smith

เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์

(ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 6  ธันวาคม 2560)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Image removed.