ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 06/28/2017 - 10:54 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 ห้อง

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่