ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 06/28/2017 - 11:01 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่